CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Thanh Cường
25/05/2023 03:18:45

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Thanh Cường

Ngày 24/5/2023; UBND xã Thanh Cường tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Hải Dương và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã Thanh Cường.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Duy Lộc - Bí thư Đảng ủy xã; Hội nghị kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã Thanh Cường gồm 26 ông, bà; Đồng chí Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban.

Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã Thanh Cường.

1- Ông Nguyễn Ngọc Tấn - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban phụ trách chung. 2- Ông Trịnh Xuân Tiến - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó ban. Chỉ đạo các ngành đoàn thể, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước về đất đai, tài nguyên lắm bắt dư luận của nhân dân trong quá trình trước, trong và sau quá trình tổ chức tháo rỡ, cưỡng chế. 3- Ông Bùi Văn Huy - Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban có trách nhiệm trực tiếp đôn đốc, kiểm tra các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức việc tháo rỡ, cưỡng chế các trường hợp vi phạm về đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã. 4- Ông Vũ Tiến Thủ - Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường tham mưu cho Ban chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý về đất đai, tài nguyên trên địa bàn, xây dựng hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm, phụ trách lập biên bản hiện trường. Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của tổ giúp việc Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác giải tỏa cưỡng chế vi phạm. 5- Ông Lê Sỹ Đông - Phó chủ tịch HĐND xã - Ủy viên. Chỉ đạo các đại biểu HĐND xã tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên. Giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế của UBND xã. Phụ trách Thôn Thành Thịnh. 6- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch UBMTTQ xã - Ủy viên. Tăng cường công tác giám sát phát hiện. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tự giác chấp hành Luật đất đai và các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên. Kịp thời phát hiện, tham gia vận động, giám sát khi tổ chức vận động, tháo rỡ và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các Ban CTMT thôn tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân sử dụng đất đai, tài nguyên đúng mục đích. Phụ trách thôn Vĩnh Bình.7- Ông Đặng Văn Thạch - Chủ tịch Hội CCB xã - Ủy viên. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động Hội viên tự giác chấp hành Luật đất đai và các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên đúng mục đích. Kịp thời phát hiện, tham gia vận động, tháo rỡ và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. Phụ trách Thôn Vĩnh Ninh. 8- Ông Lê Đình Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã - Ủy viên. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động hội viên tự giác chấp hành Luật đất đai và các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên đúng mục đích. Kịp thời phát hiện, tham gia vận động, tháo rỡ và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. Phụ trách thôn Hạ Trường. 9- Ông Vũ Đắc Đáng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - Ủy viên. Phụ trách công tác huy động lực lượng để tham gia công tác giải tỏa cưỡng chế vi phạm. Phụ trách thôn Vĩnh Xá. 10- Ông Lê Quý Trung -Bí thư đoàn xã - Ủy viên. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động đoàn viên tự giác chấp hành Luật đất đai và các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên đúng mục đích. Kịp thời phát hiện, tham gia vận động, tháo rỡ và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. 11- Bà Lê Thị Hoài - Chủ tịch Hội LHPN xã - Ủy viên. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động Hội viên tự giác chấp hành Luật đất đai và các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên đúng mục đích. Kịp thời phát hiện, tham gia vận động, giám sát khi tổ chức vận động, tháo rỡ và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. Có trách nhiệm huy động lực lượng để tham gia công tác giải tỏa cưỡng chế vi phạm. 12- Ông Đặng Văn Hùng - Công chức nông nghiệp, Nông thôn mới - Ủy viên. Có trách nhiệm phối hợp với Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường trong công tác quản lý đất đai, xây dựng hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm. 13- Ông Trịnh Văn Quỳnh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Ủy viên. Phụ trách tham mưu ra quyết định xử lý vi phạm, cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. 14- BàLê Thị Hà - Công chức Văn phòng HĐND – UBND, - Ủy viên. Phối hợp chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác giải tỏa cưỡng chế vi phạm. 15- Bà Lê Thị Thu Hà - Công chức Tài chính - Kế toán- Ủy viên. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ việc cưỡng chế vi phạm. 16- Ông Hoàng Minh Dương - Công chức VHTT-TDTT xã - Ủy viên. Phụ trách công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. 17- Ông Phạm Xuân Vĩ - Trưởng Công an xã - Ủy viên. Phụ trách công tác đảm bảo an ninh cho công tác giải tỏa, cưỡng chế vi phạm. 18- Ông Đào Văn Hòa - Công chức LĐTB&XH- Ủy viên. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng đất đai, tài nguyên đúng mục đích. 19- Ông Trịnh Xuân Trọng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, giám sát và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về đất đai, tài nguyên sử dụng đất đai, tài nguyên đúng mục đích. 20- Ông Đặng Văn Hùng - Giám Đốc HTX DVNN – Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tố các quy định về sử dụng đất, hành lang hệ thống thủy lợi. 21- Ông Vũ Văn Phưởng - Trưởng Đài truyền thanh xã - Ủy viên. Có trách nhiệm tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo về quản lý đất đai, tài nguyên trên hệ thống truyền thanh xã. 22- Các Ông trưởng thôn có trách nhiệm quản lý chung, thường xuyên kiểm tra và báo cáo trực tiếp cho UBND xã đối với các hành vi vi phạm đất đai, tài nguyên trong toàn thôn; quản lý việc xây lăng mộ tại các khu cát táng trên địa bàn thôn. Một tuần 2 lần báo cáo bằng văn bản về UBND xã qua công chức ĐC-XD&MT về tình hình vi phạm đất đai, tài nguyên vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1406
Trước & đúng hạn: 1406
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2023 09:48:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH CƯỜNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0355308886

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tháng này: 2,240
Tất cả: 68,605